Specialiseer in Word 1

Microsoft Word is het meest gebruikte tekstverwerkingsprogramma ter wereld. Bijna iedereen die met een computer werkt komt in aanraking met dit programma. Ook in het bedrijfsleven is Word het tekstverwerkingsprogramma bij uitstek. Wil jij kennismaken met Word of je kennis erover opfrissen of bijschaven? Schrijf je dan in voor deze cursus Microsoft Word.

Wat leer je in deze opleiding?

  • Initiatie in Word, Google docs, Wordpad, Kladblok (verschillen bespreken om het landschap te kennen)

  • Reeks handelingen in Microsoft Word: starten en afsluiten, werkomgeving instellen, documenten aanmaken/openen/opslaan/sluiten, zoeken en vervangen, opmaak, tabellen, Werken met afbeeldingen, Stijlen gebruiken, kop- en voetteksten instellen, weken met meerdere secties, opsommingen en nummeringen, opsommingen en nummeringen op meerdere niveaus, voet- en eindnoten, Inhoudsopgave toevoegen, paginanummering, sjablonen gebruiken en maken, werken met formulieren,...

  • Maken van een boekbespreking, advertentie, registratieformulier, recept,… in Microsoft Word

Instapvoorwaarden

Voor deze opleiding zijn er geen toelatingsvoorwaarden en is er geen basiskennis vereist.

Kwalificatie

Als je slaagt voor deze module, dan behaal je het deelcertificaat 'Teksten verwerken'.

Extra informatie

Als cursist heb je recht op gratis thuisgebruik van MS Office 365.