Snoeien van laanbomen

Het bepalen van het juiste ogenblik voor het snoeien van bomen en struiken is essentieel voor het gezond houden van het kostbare groen in de tuin. De impact die een snoeibeurt kan hebben is vaak bepalend voor de levensvatbaarheid van bomen en struiken. In deze opleiding leren we jou doordacht en deskundig snoeien.

Wat leer je in deze opleiding?

  • Snoeien langs de openbare weg

  • Veilig en verantwoord werken om ongevallen te vermijden: rekening houdend met afstand, hoogte, verkeersinrichtingen,…

  • Eigenschappen van laanbomen: stamlengte, boomgrootte, verhouding van de bomen, dubbele top,…

  • Regels van begeleidingssnoei en definitieve snoei

  • Manieren van snoeien: productiesnoei en esthetische snoei

  • Snoeitijden

  • Herkennen en verwijderen van zuigers en plakoksels

Instapvoorwaarden

Voor deze opleiding zijn er geen toelatingsvoorwaarden en is er geen basiskennis vereist.

Kwalificatie

Als je slaagt voor deze module, dan behaal je de deelcertificaten 'Veiligheid en ergonomie in tuinbeheer en -aanleg' en 'Snoeien'.

Extra informatie

  • Persoonlijke beschermingsmiddelen (handschoenen, gehoorbescherming, veiligheidsbril en veiligheidsschoenen) dienen de deelnemers zelf te voorzien
  • Voor deze opleiding wordt er gebruik gemaakt van een handboek (in prijs inbegrepen)