Snoeien in de sierteelt

Snoeien wordt vaak verheven tot een kunstvorm, maar via deze lessen kan iedereen de techniek onder de knie krijgen. In deze opleiding staan we stil bij de snoeiregels (zowel praktisch als theoretisch) en gaan we dieper in op methodes, technieken en materialen.

Wat leer je in deze opleiding?

  • Najaarssnoeien of voorjaarssnoeien

  • Snoeimateriaal benoemen en hanteren

  • Basisregels per seizoen: sierheesters, bomen, klimplanten en rozelaars

  • Toepassen van verschillende snoeimethodes

  • Verschillen en gevolgen van snoeien bij voorjaars-, zomer-, herfst en winterbloeiers

Instapvoorwaarden

Voor deze opleiding zijn er geen toelatingsvoorwaarden en is er geen basiskennis vereist.

Kwalificatie

Als je slaagt voor deze module, dan behaal je de deelcertificaten 'Snoeien' en 'Scheren'.

Extra informatie

  • Je kan deze opleiding volgens als semesteropleiding of als vijfdaagse dagopleiding
  • Persoonlijke beschermingsmiddelen (handschoenen, gehoorbescherming, veiligheidsbril en veiligheidsschoenen) dienen de deelnemers zelf te voorzien
  • Voor deze opleiding wordt er gebruik gemaakt van een handboek (in prijs inbegrepen)