Programmeren in Java 2

In deze module leer je extra functies en technieken voor het programmeren in Java.

Wat leer je in deze opleiding?

  • Dialoogvensters (WFA)

  • Menu’s en Toolbars (WFA)

  • Errors en Exceptions

  • Klassen en Objecten

  • Value en Reference

  • Enums en Structs

  • Arrays en Collections

  • Properties

  • Met meerdere formulieren werken (WFA)

Instapvoorwaarden

Je volgde eerst Programmeren in Java 1 of kan aantonen dat je over de juiste vaardigheden beschikt.