Wat leer je in deze opleiding?

Informatie over de inhoud van deze module volgt.

Kwalificatie

Als je slaagt voor deze module, dan behaal je het deelcertificaat 'Integratie externe functionaliteiten'.