Plaatsen megategels

Het plaatsen van megategels is specialistenwerk. De standaardvariant van 1 x 1 meter weegt meer dan 125 kilogram. Door die afmetingen en het gewicht moet de tegel met behulp van speciale klemmen, of nog beter, machinaal worden geplaatst. We schenken voldoende aandacht aan de draagkracht van de ondergrond en de plaatsingstechnieken.

Wat leer je in deze opleiding?

  • Materiaalkennis

  • Onderhoud voor de megategels

  • Aanlegtechnieken

  • Gebruik van machines voor het plaatsen van de megategels

Instapvoorwaarden

Voor deze opleiding zijn er geen toelatingsvoorwaarden en is er geen basiskennis vereist.

Kwalificatie

Als je slaagt voor deze module, dan behaal je het deelcertificaat 'Aanleg specifieke verhardingen'.