Metselaar 5

Wil je zelf je huis, tuinhuis of een muurtje metselen? Je leert het stap voor stap in onze goed uitgeruste bouwhal.

Wat leer je in deze opleiding?

  • Een montage van een (systeem)bekisting uitvoeren

  • Doorvoeropeningen voor betonconstructies maken

  • Isolatiematerialen in de bekisting integreren

  • Betonstaal knippen en plooien, staven en beugels verbinden

  • Wapeningen en netten voor ijzervlechtwerk plaatsen

  • Beton aanmaken, storten, verdichten en nabehandelen

  • Stellingen en ladders gebruiken

  • Een gietvorm- en structuurbekisting kunnen samenvoegen

  • Bekistingen voor een fundering, balk, kolom, wand en plaat monteren

  • Dichtingssystemen in een systeembekisting plaatsen

Kwalificatie

Als je slaagt voor deze module, dan behaal je de deelcertificaten 'Systeembekisting' en 'Betonconstructies'.