Italiaans conversatie

In de conversatieklassen Actua, Cultuur & Maatschappij staat SPREKEN centraal.

Wat leer je in deze opleiding?

  • Aan de hand van korte artikels en beeld- of luistermateriaal becommentariëren we nieuwsfeiten uit Italië; onderzoeken we interessante culturele en historische wetenswaardigheden uit 'il Bel Paese'  en houden we actuele maatschappelijke trends tegen het licht.  We nodigen graag gastsprekers uit die met hun persoonlijk kijk en kennis een verrijking van de les kunnen bieden.

  • Wekelijks zetten we andere werkvormen in: een debat, een interview, een panelgesprek, groepswerk, … Al pratend en luisterend, verwerf je zo een nog rijkere woordenschat en maak je je specifieke taalstructuren eigen. Occasioneel en volgens de behoeften van elke klasgroep, kunnen bepaalde grammaticale vraagstukken worden opgefrist.

Instapvoorwaarden

Om deel te nemen aan deze module heb je het deelcertificaat Italiaans 4.1 behaald (= Effectiveness mondeling) of heb je een niveautest afgelegd.

Kwalificatie

Als je slaagt voor deze module, dan behaal je het deelcertificaat 'Open module'.