Extensief grasbeheer

Wat leer je in deze opleiding?

Graslanden zijn er in vele vormen en kleuren. Sommige zeer soortenrijk, andere soortenarm. Naast de plantensoorten zijn er ook heel wat dieren die een thuis hebben in graslanden. We leren je de verschillende fases van graslanden herkennen. Met deze kennis kan je het type bepalen en je beheer hieraan aanpassen.

Instapvoorwaarden

Voor deze opleiding zijn er geen toelatingsvoorwaarden en is er geen basiskennis vereist.

Kwalificatie

Als je slaagt voor deze module, dan behaal je de deelcertificaten 'Aanleg grasvelden' en 'Onderhoud grasvelden'.

Extra informatie

Persoonlijke beschermingsmiddelen (handschoenen, gehoorbescherming, veiligheidsbril en veiligheidsschoenen) dienen de deelnemers zelf te voorzien