Wat leer je in deze opleiding?

  • Relaties met familie & vrienden beschrijven

  • Communiceren over culturele verschillen

  • Je mening verwoorden (over milieu, duurzaamheid, het nieuws, reclame, de media,…)

  • Een woning beschrijven

  • Een klacht formuleren

  • Een discussie voeren

  • Je ervaringen in een restaurant beschrijven

  • Ideeën uitwisselen over vrijetijdsactiviteiten

Instapvoorwaarden

Om deel te nemen aan deze module dien je eerst Engels 4 te hebben gevolgd of een niveautest te hebben afgelegd.

Kwalificatie

Als je slaagt voor deze module, dan behaal je een deelcertificaat 'Engels - Treshold B1'.