Engels 2.3

Wat leer je in deze opleiding?

  • Relaties met familie & vrienden beschrijven

  • Communiceren over culturele verschillen

  • Je mening verwoorden (over milieu, duurzaamheid, het nieuws, reclame, de media,…)

  • Een woning beschrijven

  • Een klacht formuleren

  • Een discussie voeren

  • Je ervaringen in een restaurant beschrijven

  • Ideeën uitwisselen over vrijetijdsactiviteiten

Instapvoorwaarden

Om deel te nemen aan deze module heb je het deelcertificaat Engels 2.2 behaald (= Threshold 2) of heb je een niveautest afgelegd.

Kwalificatie

Als je slaagt voor deze module, dan behaal je het deelcertificaat Engels 2.3 (= Threshold 3 of niveau B1 van het Europees referentiekader).