Engels 2.1

In deze module kan je de basis waarover je momenteel al beschikt, verder inoefenen en uitbouwen. De grammatica van de voorbije modules wordt op een communicatieve manier herhaald en verder uitgediept. Ook de woordenschat wordt uitgebreid aan de hand van spreek-, lees-, luister- en schrijfoefeningen. Op deze manier komen alle vaardigheden aan bod en leer je jezelf spontaan en zelfzeker in het Engels uitdrukken.

Wat leer je in deze opleiding?

  • Een mening vragen of delen, een verzoek of probleem formuleren, je verontschuldigen of iemand bedanken, een instructie geven,…

  • Spreken over contacten op het werk of via sociale media, e-mails schrijven, problemen oplossen bij het reizen, je hulp aanbieden op de werkvloer of daarbuiten

  • Gebeurtenissen beschrijven uit het verleden en praten over toekomstplannen

  • Vervolg basisgrammatica (verdere inoefening van de tijden, modale werkwoorden,...)

  • Uitbreiding woordenschat (algemeen en werkgerelateerd)

Instapvoorwaarden

Om deel te nemen aan deze module dien je eerst Engels 2 te hebben gevolgd of een niveautest te hebben afgelegd.

Kwalificatie

Als je slaagt voor deze module, dan behaal je een deelcertificaat 'Engels - Treshold B1'.